Dienstag, 22. September 2020, 14:12 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Kyuunin. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Hikari Senshu Männlich

Kaichuudentou

Beiträge: 97

Geschlecht: Männlich

Wohnort: Kumogakure

19 Auszeichungen

Themenstarter Themenstarter

1

Samstag, 9. August 2008, 01:35

Shortcuts: Charaktere

Konohagakure

Akademisten

Genin
Aburame Shiro
Akagawa Miharu
Hyuuga Akio (Team 3)
Hyuuga Subaru
Kokoro Nephilem
Neru Akiramaru
Tenka Zero (verstorben)

Chuunin
Noriko Kasumi
Nara Sakkaku
Sonozaki Aiko
Taka Nezumi & Satoshi (NPC Falke)
Zukino Heiji

Tokubetsu Jounin

Jounin
Hasashi Riku
Hyuuga Fudo (NPC)
Tenka Kassei (NPC)
Uzumaki Narame (verstorben)

Sonstige
Aburame Ren (Hokage, NPC)
Konjou Ikusa (Trainer, NPC)
Mei Chen (Händler, NPC)
Senzoku Menrui (Wirt, NPC)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sunagakure

Akademisten

Genin
Hayai Makani (Team 7) (verstorben)
Hayai Sayo (Team 7) (verstorben)
Harakuya Yashine (verstorben)
Itazura Eiichiro & Pukachi (NPC Maus) (Team 7) (verstorben)
Zaiki Kami (verstorben)

Chuunin
Dokukaze Inagi
Dei Yonsuke
Koketsu Fenikkusu
Sakusen Katukasu
Shiraha Karasu

Tokubetsu Jounin

Jounin
Gunsen Shinaku
Kanemusha Sakura (Team 7)

Sonstige
Gentaru Obuza (Trainer, NPC)
Kareru Futai alias Ireba Shirizu (ANBU, NPC)
Kotsugo Tsukuru alias Shomei Hima (ANBU, NPC)
Maeda Shinju (Kazekage, NPC)
Nominomo Choutatsu (Wirt, NPC)
Shinibi Sanzu (Händler, NPC)
Zankoku Iriai (Oi-Nin)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kirigakure

Akademisten

Genin
Gin Aoi (verstorben)
Kitashima Hina
Miwa Sadako
Raiyuusha Renshi
Ryuudouin Reita (Team 12)
Saikyou Benimaru
Shinki Ying (verstorben)
Suzuki Yumi (Team 9)

Chuunin
Yamato Kira
Yuusha Kurono
Takahashi Shizuka

Tokubetsu Jounin

Jounin
Demizu Yuuka (Team 9)
Hantou Yasumi
Hyougetsu Shiro
Tsunami Mako
Yuuwaku Sogekijuu no Hatari (NPC)

Sonstige
Daishijiru Gyofu (Wirt, NPC)
Nakamura Mai (Händlerin, NPC)
Ryuudouin Teishu (Trainer, NPC)
Sakamoto Jirou (Mizukage, NPC)
Yonekura Masahiro alias Hiritsu Hosoi (ANBU, NPC)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kumogakure

Akademisten

Genin
Fuon Irihi
Hinome Kisu
Kasai Genso (Team 13)
Noah Lavi
Ryu Shigeko (Team 13)

Chuunin
Hikari Kane
Hikari Senshu

Tokubetsu Jounin
Kusanagi Kanayo
Kusanagi Kurama

Jounin
Akuma Dante
Sagittarius Arashi (Team 13)
Sagittarius Haretsu

Sonstige
Kusanagi Saishin alias Fukuro alias Niroe (ANBU, Tenkoe)
Kaori Hotaru alias Kawaige Mitsukai (ANBU, NPC)
Maruyaki Tane (Wirtin, NPC)
Minamoto Yoritomo (Händler, NPC)
Mizuno Gorou (Raikage, NPC)
Oyadama Taka (Trainer, NPC)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Iwagakure

Akademisten

Genin

Chuunin
Daichi Raiu
Raigen Fuma

Tokubetsu Jounin
Yonoshida Hamu

Jounin
Amaya Takero
Zatoichi Hattori (Team 1)

Sonstige
Kai Daichi (Tsuchikage, NPC)
Kamizuru Chinoubachi (ANBU)
Daichi Yuki (ANBU)
Kazankuma Minato (Wirt, NPC)
Kitai Takami (Trainer, NPC)
Kototeki Jinai (Oi-Nin)
Usagi Yuuku & Usagi Yuuki (Händler, NPC)
Tetai Tetsu (Oi-Nin)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Otogakure

Akademisten

Genin

Chuunin
Fushou Akuryou
Hono Mikomi
Senki Marake
Karyuu Minato (NPC)

Tokubetsu Jounin

Jounin
Fuuma Hiyoko (Team 15)
Kaguya Kenshi

Sonstige
Baio Hazaado (Händler, NPC)
Hige Chuuko (Trainer, NPC)
Kobayashi Ayane (Dorf-Oberhaupt, NPC)
Kome Nuri (Wirt, NPC)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Amegakure

Akademisten

Genin

Chuunin

Tokubetsu Jounin

Jounin
Azami Tensai

Sonstige
Amaku Satoire (Wirtin, NPC)
Furugane Wana (Trainer, NPC)
Fushou Yuusei (Händler, NPC)
Ishihara Kenta (Dorf-Oberhaupt, NPC)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Takigakure

Akademisten

Genin
Megumi Kuro
Megumi Midori (Team 8) (verstorben)
Saisho Akane
Saisho Asami
Shikon Rika (Team 8) (verstorben)
Yugata Nikko (Team 8) (verstorben)

Chuunin

Tokubetsu Jounin

Jounin
Namiashi Kaien (Team 8)

Sonstige
Kanbashii Shichirou (Wirt, NPC)
Karafuru Hana (Händlerin, NPC)
Miyazaki Haruko (Dorf-Oberhaupt, NPC)
Saisho Akira (Oi-Nin)
Saisho Kurai (Oi-Nin)
Shibu Kaira (Trainer, NPC)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kusagakure

Akademisten

Genin

Chuunin

Tokubetsu Jounin

Jounin

Sonstige
Bokusou Taku (Trainer, NPC)
Kawaboshi Hibiki (Dorf-Oberhaupt, NPC)
Mikkusu Yasai (Wirtin, NPC)
Osore Fukitsu (Händler, NPC)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ausland

Akademisten

Genin

Chuunin

Tokubetsu Jounin

Jounin

Sonstige
Karubashi Honasagawa (Friedhofs-Wärter, NPC)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Unabhängig

Dokuyaku Makuya (Nuke-Nin)
Fushime Naru (Nuke-Nin)
Hekiougi Mifune (Nuke-Nin)
Hekiougi Rito (Nuke-Nin)
Kaku Kenmon (Nuke-Nin) (verstorben)
Kyokuko Tsuki (Nuke-Nin)
Shingai Akuma (Nuke-Nin)

Jikken Nanbahatsu (ranglos)

Hekiougi Viora (Nuke-Nin, NPC)
Iesu Urien (Nuke-Nin, NPC)
Kagai Yatsu (Nuke-Nin, NPC)
Nagagutsu o Haita Neko (Nuke-Nin, NPC)
Obata Sugeo (Nuke-Nin, NPC)

Athrun, Kazuya, Naraku, Gamaketsu (Frösche)
Akasango, Taku Sango, Awa Sango, Rou Chaku, Kahi Chaku, Kudasango, Isoginchaku, Tsuno Sango, Kinoko Sango, Nousango & Ki Chaku (Korallen)
Akira, Eyrie & Agoraku (verstorben) (Adler)
Arai, Kiseru (Wildschweine)
Gekkou, Laffite, Mumantai, Ranma, Futokoro, Polunga, Sobek, Nibori & Shenlong (Krokodile)
Ekikiba, Ekitsume, Ekikage, Ekiyuujin & Ekiryuu (Warane)
Kamonban, Kumori, Hakkyou & Aka Sendo (Fledermäuse)
Keishoku, Yakume, Suigin, Samusa, Youkai & Kusuri (Haie)
Kinomi, Tobu & Hibiki (Eichhörnchen)
Osore, Enshou, Zansatsu & Shippuu (Geparden)
Rairakku, Bikou, Oomizu & Tsume (Hauskatzen)
Ryo & Moe (Luchse)
Sayuri & Minoru (Kaninchen)
Koinu & Seishou (Wölfe)
Shinrou, Kakera, Hanzai, Shinkei, Senko, Suimin, Chourou, Dokusai & Karo (Kult-Wölfe)
Tarou, Hikari & Ren (Frettchen)
Shin, Unare, Manuke & Shinku (Hyänen)
Keiji, Kyuutama & Yamamoto (Gürteltiere)
Kitsunebi, Raito, Daaku & Niji (Irrlichter)
Kyu-to, Neko, Takami, Daigen, Tora, Shuuaku, Taikyuu (Tiger)
Kouzu, Karen, Rikka, Sousha, Ryoushi, Ikusa, Yuushi, Ten (Füchse)
Kurora, Suna no kyoufu (Skorpione)

Dieser Beitrag wurde bereits 24 mal editiert, zuletzt von »Hyuuga Akio« (24. Oktober 2009, 13:52)

  • Zum Seitenanfang

Hikari Senshu Männlich

Kaichuudentou

Beiträge: 97

Geschlecht: Männlich

Wohnort: Kumogakure

19 Auszeichungen

Themenstarter Themenstarter

2

Samstag, 9. August 2008, 01:35

Geburtstage

Januar
01.01.05 vor Zen Saiki: Saisho Asami (12)
01.01.64 vor Zen Saiki: Ekiryuu (71)
01.01.62 vor Zen Saiki: Aka Sendo (69)
02.01.46 vor Zen Saiki: Ryoushi (53)
03.01.11 vor Zen Saiki: Itazura Eiichiro (16) - verstorben
05.01.21 vor Zen Saiki: Obata Sugeo (28)
07.01.14 vor Zen Saiki: Kitashima Hina (21)
08.01.103 vor Zen Saiki: Shenlong (110)
12.01.10 vor Zen Saiki: Daichi Yuki (17)
13.01.17 vor Zen Saiki: Karyuu Minato (24)
16.01.13 vor Zen Saiki: Megumi Midori (18) - verstorben
17.01.12 vor Zen Saiki: Gin Aoi (17) - verstorben
17.01.16 vor Zen Saiki: Hikari Kane (23)
20.01.09 vor Zen Saiki: Dokusai (16)
23.01.07 vor Zen Saiki: Kazuya (14)
23.01.17 vor Zen Saiki: Kusanagi Saishin (24)
23.01.20 Vor Sen Saiki: Daaku (27)
24.01.30 vor Zen Saiki: Kagai Yatsu (37)
26.01.06 vor Zen Saiki: Zaiki Kami (11) - verstorben
27.01.22 vor Zen Saiki: Isoginchaku (29)
28.01.08 vor Zen Saiki: Shinku (15)
29.01.12 vor Zen Saiki: Shikon Rika (17) - verstorben
31.01.12 vor Zen Saiki: Kokoro Nephilem (19)

Februar
02.02.09 vor Zen Saiki: Hanzai (16)
03.02.09 vor Zen Saiki: Unari (16)
07.02.23 vor Zen Saiki: Kaguya Kenshi (30)
08.02.21 vor Zen Saiki: Mumantai (28)
10.02.11 vor Zen Saiki: Takami (18)
13.02.32 vor Zen Saiki: Tsuno Sango (39)
14.02.23 vor Zen Saiki: Demizu Yuuka (30)
17.02.13 vor Zen Saiki: Enshou (20)
19.02.13 vor Zen Saiki: Sonozaki Aiko (20)
21.02.23 vor Zen Saiki: Yonoshida Hamu (30)
21.02.48 vor Zen Saiki: Kusuri (55)
22.02.10 vor Zen Saiki: Miwa Sadako (17)
24.02.47 vor Zen Saiki: Tetai Tetsu (54)
25.02.25 vor Zen Saiki: Agoraku (32)
26.02.32 vor Zen Saiki: Nagagutsu o Haita Neko (39)
28.02.13 vor Zen Saiki: Hyuuga Akio (20)
29.02.01 nach Zen Saiki: Hibiki (8)
29.02.11 vor Zen Saiki: Yuusha Kurono (18)
29.02.14 vor Zen Saiki: Shiraha Karasu (21)
29.02.13 vor Zen Saiki: Ryuudouin Reita (20)
29.02.36 vor Zen Saiki: Sousha (43)

März
01.03.11 vor Zen Saiki: Saikyou Benimaru (18)
03.03.09 vor Zen Saiki: Tsume (16)
25.03.17 vor Zen Saiki: Dei Yonsuke (24)
27.03.10 vor Zen Saiki: Shinki Ying (15) - verstorben
03.03.11 vor Zen Saiki: Tobu (18)
07.03.52 vor Zen Saiki: Nousango (59)
08.03.19 vor Zen Saiki: Futokoro (26)
12.03.24 vor Zen Saiki: Fushime Naru (31)
15.03.42 vor Zen Saiki: Yonekura Masahiro aka Hiritsu Hosoi (49)
19.03.07 vor Zen Saiki: Pukachi (12) - verstorben
20.03.32 vor Zen Saiki: Hyougetsu Shiro (39)
21.03.13 vor Zen Saiki: Suzuki Yumi (20)
21.03.15 vor Zen Saiki: Moe (22)
29.03.06 vor Zen Saiki: Suimin (13)

April
01.04.08 vor Zen Saiki: Ekikiba (15)
01.04.28 vor Zen Saiki: Rikka (35)
02.04.04 vor Zen Saiki: Satoshi (11)
06.04.37 vor Zen Saiki: Youkai (44)
08.04.01 nach Zen Saiki: Gekkou (8)
09.04.16 vor Zen Saiki: Kitsunebi (23)
10.04.15 vor Zen Saiki: Tora (22)
12.04.11 vor Zen Saiki: Daigen (18)
12.04.07 vor Zen Saiki: Kyuutama (14)
12.04.21 vor Zen Saiki: Yamamoto (28)
17.04.51 vor Zen Saiki: Arai (58)
22.04.11 vor Zen Saiki: Harakuya Yashine (18)
22.04.23 vor Zen Saiki: Hasashi Riku (30)
24.03.14 vor Zen Saiki: Kurora (21)
28.04.21 vor Zen Saiki: Uzumaki Narame (26) - verstorben
29.04.13 vor Zen Saiki: Aburame Shiro (20)

Mai
03.05.32 vor Zen Saiki: Sagittarius Arashi (39)
05.05.32 vor Zen Saiki: Keishoku (39)
07.05.17 vor Zen Saiki: Ekitsume (24)
07.05.71 vor Zen Saiki: Ten (78)
08.05.01 vor Zen Saiki: Koinu (8)
12.05.02 nach Zen Saiki: Keiji (9)
14.05.14 vor Zen Saiki: Noriko Kasumi (21)
20.05.12 vor Zen Saiki: Konno Takeo (19)
26.05.16 vor Zen Saiki: Zukino Heiji (23)
27.05.15 vor Zen Saiki: Koketsu Fenikkusu (22)
30.05.28 vor Zen Saiki: Rou Chaku (35)
31.05.06 vor Zen Saiki: Shinkei (13)

Juni
01.06.43 vor Zen Saiki: Kinoko Sango (50)
02.06.13 vor Zen Saiki: Samusa (20)
02.06.15 vor Zen Saiki: Zansatsu (22)
06.06.34 vor Zen Saiki: Akuma Dante (41)
08.06.32 vor Zen Saiki: Nibori (39)
10.06.14 vor Zen Saiki: Sakusen Katukasu (22)
12.06.12 vor Zen Saiki: Athrun (19)
12.06.12 vor Zen Saiki: Hikari Senshu (19)
14.06.13 vor Zen Saiki: Nara Sakkaku (20)
14.06.22 vor Zen Saiki: Kaku Kenmon (29)
16.06.18 vor Zen Saiki: Shibu Miyabita (25)
17.06.16 vor Zen Saiki: Karen (23)
21.06.26 vor Zen Saiki: Hyuuga Fudo (33)
21.06.27 vor Zen Saiki: Shingai Akuma (34)

Juli
01.07.13 vor Zen Saiki: Akagawa Miharu (20)
02.07.07 vor Zen Saiki: Karo (14)
02.07.11 vor Zen Saiki: Noah Lavi (18)
06.07.03 vor Zen Saiki: Kinomi (10)
06.07.10 vor Zen Saiki: Hono Mikomi (17)
06.07.25 vor Zen Saiki: Ryo (32)
08.07.04 vor Zen Saiki: Laffite (11)
09.07.17 vor Zen Saiki: Kusanagi Kurama (24)
11.07.13 vor Zen Saiki: Tenka Zero (18) - verstorben
12.07.12 vor Zen Saiki: Kasai Genso (19)
12.07.42 vor Zen Saiki: Gentaru Obuza (49)
15.07.07 vor Zen Saiki: Rairakku (14)
15.07.08 vor Zen Saiki: Eyrie (14)
17.07.17 vor Zen Saiki: Raigen Fuma (24)
19.07.81 vor Zen Saiki: Taku Sango (88)
19.07.21 vor Zen Saiki: Kamonban (28)
20.07.23 vor Zen Saiki: Zatoichi Hattori (30)
21.07.06 vor Zen Saiki: Hikari (13)
21.07.10 vor Zen Saiki: Hinome Kisu (17)
24.07.23 vor Zen Saiki: Kototeki Jinai (30)
27.06.120 vor Zen Saiki: Suna no kyoufu (127)
28.07.17 vor Zen Saiki: Kusanagi Kanayo (24)


August
01.08.37 vor Zen Saiki: Tenka Kassei (42)
03.08.15 vor Zen Saiki: Dokukaze Inagi (20)
06.08.01 vor Zen Saiki: Manuke (6)
07.08.26 vor Zen Saiki: Niji (31)
09.08.24 vor Zen Saiki: Kumori (29)
10.08.10 vor Zen Saiki: Senki Marake (16)
11.08.08 vor Zen Saiki: Kakera (13)
11.08.66 vor Zen Saiki: Yuushi (71)
13.08.24 vor Zen Saiki: Hekiougi Rito (29)
16.08.17 vor Zen Saiki: Saisho Kurai (24)
18.08.24 vor Zen Saiki: Tsunami Mako (29)
21.08.41 vor Zen Saiki: Kudasango (46)
22.08.25 vor Zen Saiki: Kanemusha Sakura (30)
25.08.06 vor Zen Saiki: Kyu-to (11)
28.08.08 vor Zen Saiki: Bikou (13)
29.08.12 vor Zen Saiki: Fuon Irihi (17)
31.08.08 vor Zen Saiki: Yugata Nikko (13)

September
03.09.21 vor Zen Saiki: Gunsen Shinaku (26)
07.09.12 vor Zen Saiki: Jikken Nanbahatsu (17)
08.09.12 vor Zen Saiki: Minoru (17)
08.09.24 vor Zen Saiki: Ranma (29)
10.09.12 vor Zen Saiki: Ren (17)
11.09.36 vor Zen Saiki: Shinrou (41)
12.09.10 vor Zen Saiki: Neko (15)
13.09.09 vor Zen Saiki: Osore (16)
13.09.58 vor Zen Saiki: Ikusa (63)
17.09.06 vor Zen Saiki: Seishou (11)
21.09.05 vor Zen Saiki: Akira (10)
23.09.13 vor Zen Saiki: Daichi Raiu (20)
24.09.08 vor Zen Saiki: Senko (13)
24.09.12 vor Zen Saiki: Hayai Makani (17)
24.09.64 vor Zen Saiki: Ki Chaku (69)


Oktober
03.10.30 vor Zen Saiki: Awa Sango (35)
08.10.35 vor Zen Saiki: Sobek (40)
10.10.22 vor Zen Saiki: Yuuwaku Sogekijuu no Hatari (29)
12.10.12 vor Zen Saiki: Houko Seishin (17)
13.10.18 vor Zen Saiki: Ekikage (23)
13.10.26 vor Zen Saiki: Saisho Akira (31)
13.10.16 vor Zen Saiki: Shuukaku (21)
13.10.16 vor Zen Saiki: Taikyuu (21)
16.10.08 vor Zen Saiki: Chourou (13)
17.10.13 vor Zen Saiki: Hayai Sayo (18)
17.10.11 vor Zen Saiki: Yamato Kira (18)
25.10.27 vor Zen Saiki: Amaya Takero (32)
25.10.24 vor Zen Saiki: Hakkyou (29)
29.10.10 vor Zen Saiki: Yakume (15)
31.10.15 vor Zen Saiki: Yakume (22)

November
07.11.24 vor Zen Saiki: Kyokuko Tsuki (29)
09.11.07 vor Zen Saiki: Sayuri (12)
11.11.25 vor Zen Saiki: Hekiougi Viora (30)
11.11.71 vor Zen Saiki: Kiseru (76)
14.11.43 vor Zen Saiki: Akasango (48)
18.11.13 vor Zen Saiki: Ryu Shigeko (18)
20.11.27 vor Zen Saiki: Ekiyuujin (32)
22.11.15 vor Zen Saiki: Taka Nezumi (20)
24.11.07 vor Zen Saiki: Shin (12)

Dezember
03.12.26 vor Zen Saiki: Kaori Hotaru (31)
08.12.24 vor Zen Saiki: Namiashi Kaien (29)
08.12.24 vor Zen Saiki: Polunga (29)
08.12.26 vor Zen Saiki: Sagittarius Haretsu (32)
12.12.11 vor Zen Saiki: Tarou (16)
13.12.11 vor Zen Saiki: Raiyuusha Renshi (17)
16.12.21 vor Zen Saiki: Suigin (26)
18.12.22 vor Zen Saiki: Raito (27)
22.12.06 vor Zen Saiki: Kouzu (11)
24.12.11 vor Zen Saiki: Oomizu (16)
24.12.20 vor Zen Saiki: Shippuu (25)
24.12.33 vor Zen Saiki: Iesu Urien (38)
30.12.09 vor Zen Saiki: Neru Akiramaru (14)
30.12.10 vor Zen Saiki: Fushou Akuryou (15)
30.12.26 vor Zen Saiki: Dokuyaku Makuya (31)
30.12.62 vor Zen Saiki: Kahi Chaku (67)
31.12.05 vor Zen Saiki: Saisho Akane (12)

Dieser Beitrag wurde bereits 23 mal editiert, zuletzt von »Hyuuga Akio« (24. Oktober 2009, 13:54)

  • Zum Seitenanfang

Hikari Senshu Männlich

Kaichuudentou

Beiträge: 97

Geschlecht: Männlich

Wohnort: Kumogakure

19 Auszeichungen

Themenstarter Themenstarter

3

Sonntag, 16. Mai 2010, 18:51

Aktivität

Wer Playpartner sucht, sollte hier reinsehen, um sich ein Bild der Aktivität aller User zu machen. Wollt ihr oft und viel posten, schnappt euch einen grünen, wer dagegen seltener Zeit für das RPG hat, sollte auf einen gelben oder orangen zugehen. Rot markierte Charaktere sind praktisch inaktiv. Farblose Charaktere wurden noch nicht beurteilt.

Gunsen Shinaku
Hikari Senshu
Fushime Naru
Kasai Genso
Kusanagi Kurama
Kaguya Kenshi
Ryu Shigeko
Hekiougi Rito
Sagittarius Arashi
Hyuuga Akio
Kanemusha Sakura
Zaiki Kami
Hyuuga Fudo
Sakusen Katukasu
Uzumaki Narame
Harakuya Yashine
Aburame Shiro
Hasashi Riku
Senki Marake
Demizu Yuuka
Sonozaki Aiko
Yuusha Kurono
Suzuki Yumi
Tsunami Mako
Hayai Makani
Hayai Sayo
Noriko Kasumi
Gin Aoi
Hyougetsu Shiro
Zukino Heiji
Saisho Akira
Hono Mikomi
Kyokuko Tsuki
Fushou Akuryou
Kusanagi Kanayo
Neru Akiramaru
Hinome Kisu
Zatoichi Hattori
Amaya Takero
Dokukaze Inagi
Kokoro Nephilem
Itazura Eiichiro
Akagawa Miharu
Megumi Midori
Taka Nezumi
Akuma Dante
Shingai Akuma
Daichi Yuki
Hekiougi Mifune
Daichi Raiu
Dokuyaku Makuya
Jikken Nanbahatsu
Namiashi Kaien
Yamato Kira
Hikari Kane
Yugata Nikko
Kusanagi Saishin
Miwa Sadako
Shikon Rika
Kitashima Hina
Zankoku Iriai
Fuon Irihi
Kaku Kenmon
Shiraha Karasu
Saisho Kurai
Fuuma Hiyoko
Nara Sakkaku
Konno Takeo
Raigen Fuma
Hyuuga Subaru
Yonoshida Hamu
Dei Yonsuke
Sagittarius Haretsu
Tetai Tetsu
Kototeki Jinai
Takahashi Shizuka
Koketsu Fenikkusu
Raiyuusha Renshi
Saikyou Benimaru
Saisho Asami
Saisho Akane
  • Zum Seitenanfang

Ähnliche Themen